Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 25ain Hydref, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

78.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

79.

Datgan Buddiannau

80.

Cofnodion pdf eicon PDF 265 KB

81.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Deisebau

83.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 90 KB

84.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2017/18 pdf eicon PDF 2 MB

85.

Adroddiad Llesiant Blynyddol Statudol 2017-18 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

86.

Datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelod Cabinet pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

87.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

88.

Cynnig 2

89.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 113 KB

90.

Materion Brys

91.

Penodiadau i’r Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

92.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 197 KB