Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 19eg Gorffennaf, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

Diwygio cofnodion

44.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

45.

Datgan Buddiannau

46.

Cofnodion pdf eicon PDF 262 KB

47.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 83 KB

48.

Deisebau

49.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Strategaeth Cyllideb 2019-2020 pdf eicon PDF 459 KB

Dogfennau ychwanegol:

51.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

52.

Canllaw Cynllunio Atodol: Canllaw Cynllunio Atodol Archeoleg ac Ardaloedd Archeolegol Sensitif a Chanllaw Cynllunio Atodol Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (Ymgorffori’r Safonau Parcio) pdf eicon PDF 135 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Datganiadau pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Cynnig Wedi ei Ohirio: Cyngor 21 Mehefin 2018 pdf eicon PDF 94 KB

56.

Hysbysiad o Gynnig 1 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

57.

Hysbysiad o Gynnig 2

58.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 63 KB

59.

Materion Brys

60.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 102 KB

61.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

62.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 142 KB