Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 21ain Mehefin, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

17.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

18.

Datgan Buddiannau

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 50 KB

Dogfennau ychwanegol:

20.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 8 KB

21.

Deisebau

22.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Ymgynghoriad – Papur Gwyrdd Trafnidiaeth ac Aer Glân Caerdydd pdf eicon PDF 3 MB

24.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2017 - 18 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Ailbenodi Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 90 KB

26.

Penodi Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151 pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg - Diwygio Cylch Gorchwyl y Bwrdd Pensiwn Lleol pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 2017-2018 pdf eicon PDF 486 KB

29.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Cymunedau a Gwasanaethau Oedolion 2017-2018 pdf eicon PDF 886 KB

30.

Adroddiad Blynyddol - Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant 2017-2018 pdf eicon PDF 1 MB

31.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 2017-2018 pdf eicon PDF 997 KB

32.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Polisi, Adolygu a Pherfformiad 2017 - 2018 pdf eicon PDF 462 KB

33.

Datganiadau pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 97 KB

37.

Materion Brys

38.

Atodlen Taliadau Aelodau 2018 - 2019 pdf eicon PDF 143 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol i Gyrff Llywodraethu Ysgolion pdf eicon PDF 139 KB

40.

Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

41.

Penodiadau i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol:

42.

Rhaglen Cyfarfodydd y Cyngor, Cabinet a Chyfarfodydd Cyffredinol 2018 - 2019 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

43.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 66 KB