Agenda a Chofnodion

Blynyddol, Cyngor - Dydd Iau, 24ain Mai, 2018 4.45 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd

2.

Penodi Dirprwy Gadeirydd

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Addewid Caerdydd pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyhoeddiadau’r Cadeirydd pdf eicon PDF 61 KB

7.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd sy'n ymwneud â'r Flwyddyn Ariannol i ddod

8.

Sefydlu Pwyllgorau Sefydlog y Cyngor ar gyfer 2018/19 pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyrannu Seddau ac Enwebu a Phenodi Aelodau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ethol Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion Pwyllgorau pdf eicon PDF 127 KB

11.

Penodiadau i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Tâl a Lwfans Aelodau 2018/19 pdf eicon PDF 178 KB

13.

Rhaglen Gyfarfodydd pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Materion Brys

15.

Penderyniad Brys: Offeryn Lywodraethu - Pear Tree Foundation pdf eicon PDF 94 KB

16.

Cofnodion pdf eicon PDF 263 KB