Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 22ain Mawrth, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

132.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

133.

Datganiadau o Fuddiant

134.

Cofnodion pdf eicon PDF 126 KB

135.

Deisebau

136.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 80 KB

137.

Swydd yr Arglwydd Faer 2018-19 pdf eicon PDF 91 KB

138.

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Cynllun Busnes Cytundeb Gweithio ar y Cyd pdf eicon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

139.

Cynllun Corfforaethol 2018-2021 pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

140.

Cynllun Lles Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

141.

Datganiad Polisi Cyflog 2018 - 2019 pdf eicon PDF 126 KB

Dogfennau ychwanegol:

142.

Argymhellion Pwyllgor y Cyfansoddiad pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol:

143.

Datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelod Cabinet pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

144.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

145.

Cynnig 2

146.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 101 KB

147.

Materion Brys

148.

Penodiadau Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 117 KB

149.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 98 KB

150.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 45 KB