Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 22ain Chwefror, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

125.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

126.

Datganiadau o Fuddiant

127.

Cofnodion pdf eicon PDF 259 KB

128.

Deisebau

129.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 86 KB

130.

Cynigion Cyllideb 2018 - 2019 pdf eicon PDF 980 KB

Dogfennau ychwanegol:

131.

Materion Brys