Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 25ain Ionawr, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

104.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

105.

Datganiadau o Fuddiant

106.

Cofnodion pdf eicon PDF 357 KB

107.

Deisebau

108.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 77 KB

109.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

110.

Papur Gwyrdd Ymgynghorol – Creu Mwy o Swyddi a Swyddi Gwell pdf eicon PDF 18 MB

Dogfennau ychwanegol:

111.

Pwyllgor y Cyfansoddiad – Argymhellion ar Reolau Gweithdrefn y Cyngor a Argymhellion ar Reolau Gweithdrefn y Craffu pdf eicon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

112.

Penodi Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 96 KB

113.

Datganiadau pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

114.

Cynnig 3 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

115.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

116.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 15 KB

Dogfennau ychwanegol:

117.

Cynnig 4 pdf eicon PDF 14 KB

Dogfennau ychwanegol:

118.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 102 KB

119.

Materion Brys

120.

Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 135 KB

121.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

122.

Penodiadau Cyrff Allanol pdf eicon PDF 115 KB

123.

Penderfyniad Brys: Offeryn Llywodraethu - Campws Dysgu'r Gorllewin pdf eicon PDF 103 KB

124.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 55 KB