Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 26ain Hydref, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

68.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

69.

Datganiad Buddiannau

70.

Cofnodion pdf eicon PDF 327 KB

71.

Deisebau

72.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 36 KB

73.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

74.

Cynllun Gwella Statudol Cyngor Caerdydd pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

75.

Penodi Cynghorydd Cymunedol i'r Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 105 KB

76.

Datganiadau pdf eicon PDF 82 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Hysbysiad o Gynnig

78.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 82 KB

79.

Materion Brys

80.

Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 97 KB

81.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 133 KB