Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 25ain Chwefror, 2016 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: County Clerk and Monitoring Officer 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

151.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

152.

Datganiadau o fuddiant

153.

Cofnodion pdf eicon PDF 443 KB

154.

DEISEBAU

155.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

156.

Cynllun Corfforaethol 2016-2018 pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

157.

Cynigion ar y Gyllideb 2016-17 pdf eicon PDF 1007 KB

Dogfennau ychwanegol:

158.

Datganiadau'r Arweinydd ac Aelod y Cabinet

159.

Materion Brys

160.

Penodi Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol a Swyddog Monitro dros dro pdf eicon PDF 112 KB