Agenda a chofnodion drafft

Cyngor - Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

69.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

70.

Datgan Buddiannau

71.

Cofnodion pdf eicon PDF 236 KB

72.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 81 KB

73.

Deisebau

74.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

75.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 96 KB

76.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 1 MB

77.

Datganiad Cyfrifon 2018/19 ac Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Hysbysiad Cynnig

80.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 71 KB

81.

Materion Brys

82.

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 124 KB

83.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 101 KB

84.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

85.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 213 KB