Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

86.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

87.

Datgan Buddiannau

88.

Cofnodion pdf eicon PDF 205 KB

89.

Isetholiad yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

90.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 81 KB

91.

Deisebau

92.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

93.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 95 KB

94.

Adolygiad o Gorsafoedd Pleidleisio pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

95.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

96.

Polisi Enwi Strydoedd pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

97.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

98.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 29 KB

Dogfennau ychwanegol:

99.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

100.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 76 KB

101.

Materion Brys

102.

Bws Caerdydd, Penodi Rheolwr Gyfarwyddwr pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

104.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

105.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 220 KB