Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 219 KB

44.

Isetholiad Cyncoed

45.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Deisebau

47.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

48.

Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a’r tymor canolig pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19 pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2018/19 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

51.

Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus – Gorchymyn Rheoli Cwn Drafft pdf eicon PDF 121 KB

52.

Pwyllgor Safonau a Moeseg – Ail-benodi Aelodau Annibynnol pdf eicon PDF 99 KB

53.

Grwp Cyngor Pob Plaid – Gwydnwch Trefol pdf eicon PDF 597 KB

54.

Grwp Cyngor Pob Plaid – Gofalu 4K9 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 2018-19 pdf eicon PDF 459 KB

56.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 2018-19 pdf eicon PDF 430 KB

57.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant 2018-19 pdf eicon PDF 1 MB

58.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 2018 - 19 pdf eicon PDF 1 MB

59.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad 2018-19 pdf eicon PDF 435 KB

60.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

61.

Cynnig 1

62.

Cynnig 2

63.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 112 KB

64.

Materion Brys

65.

Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020 pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 103 KB

67.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 107 KB

68.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 122 KB