Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

21.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

22.

Datgan Buddiannau

23.

Cofnodion pdf eicon PDF 42 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Deisebau

25.

Teyrngedau i'r Cynghorydd Tim Davies

26.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

27.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 88 KB

28.

Arolwg Etholiadol - Caerdydd pdf eicon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg pdf eicon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Canllaw Cynllunio Atodol - Dyluniadau ac Arwyddion Blaenau Siopau pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

31.

Datganiadau pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 23 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Cynnig 2

34.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 302 KB

35.

Materion Brys

36.

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 139 KB

37.

Penodiadau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Penodi Cynrychiolwyr Cyngor i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 105 KB

39.

Rhaglen Cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a Chyfarfodydd Cyffredin 2019 - 2020 pdf eicon PDF 86 KB

Dogfennau ychwanegol:

40.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 172 KB