Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Ddinas , Parc Cathays, Caerdydd

Cyswllt: Clerk y Sir a Swyddog Monitro 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

137.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

138.

Datgan Buddiannau

139.

Cofnodion pdf eicon PDF 367 KB

140.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 29 KB

141.

Deisebau

142.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer

143.

Cynllun Corfforaethol 2017 - 2019 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

144.

Cynigion Cyllideb 2017 - 18 pdf eicon PDF 847 KB

Dogfennau ychwanegol:

145.

Pwll Buddsoddi Cymru - Cyd-Pwyllgor Rheolaeth pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

146.

Materion Brys

147.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 135 KB

148.

Cydbwysedd Gwleidyddol a Cyfansoddiad Pwyllgorau pdf eicon PDF 135 KB

149.

Gwnaethpwyd Penderfyniad Brys mewn perthynas â Ffederasiwn Glyn Derw a Michaelston - Penodi Llywodraethwr Ychwanegol pdf eicon PDF 118 KB