Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 21ain Mai, 2021 2.00 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

62.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

63.

Datgan Buddiannau

64.

Cofnodion pdf eicon PDF 119 KB

65.

Adroddiad ar gyfer y Cyfnod - 1 Mawrth tan 30 Ebrill 2021 pdf eicon PDF 451 KB

66.

Cynllun strategol 2021-2026 pdf eicon PDF 565 KB

67.

Archif Ddarlledu Genedlaethol pdf eicon PDF 200 KB

68.

Adroddiad Alldro Archifau Morgannwg 2020/21 pdf eicon PDF 402 KB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf