Agenda a chofnodion drafft

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd ar gyfer Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/20.

2.

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/20.

3.

Nodi’r Aelodaeth Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/20. pdf eicon PDF 30 KB

4.

Nodi’r Cydgytundeb/Cylch Gorchwyl i Gydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2019/20 pdf eicon PDF 2 MB

5.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

6.

Datganiadau o Fuddiant

7.

Cofnodion pdf eicon PDF 38 KB

8.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Mawrth - 31 Mai 2019 pdf eicon PDF 642 KB

9.

Sefyllfa Alldro Derfynol a Ffurflen Ddrafft Swyddfa Archwilio Cymru Ar Gyfer 2018/19 pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiadau cyfarfodydd nesaf