Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 15fed Mehefin, 2018 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd ar gyfer Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2018/19.

2.

Ethol Is-gadeirydd ar gyfer Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2018/19.

3.

Nodi’r Aelodaeth Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2018/19.

4.

Nodi’r Cydgytundeb/Cylch Gorchwyl i Gydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn y Cyngor 2018/19 pdf eicon PDF 2 MB

5.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

6.

Datgan Buddiannau

7.

Cofnodion pdf eicon PDF 39 KB

8.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Mawrth - 31 Mai 2018 pdf eicon PDF 644 KB

9.

Sefyllfa Alldro Derfynol a Ffurflen Ddrafft Swyddfa Archwilio Cymru Ar Gyfer 2017/18 pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf.