Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 15fed Medi, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datganiadau o Fuddiant

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

14.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod 1 Mehefin – 31 Awst 2017 gan Archifydd Morgannwg pdf eicon PDF 2 MB

15.

Adroddiad Monitro Cyllideb 2017/18 pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Datganiad Archwilio Cymru 2016/17 pdf eicon PDF 35 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf