Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg - Dydd Gwener, 30ain Mehefin, 2017 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd Cyd-bwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017/18

2.

Ethol Is-gadeirydd Cyd-bwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017/18

3.

Nodi aelodaeth Cyd-bwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer y Flwyddyn Ariannol 2017/18

4.

Nodi'r Cydgytundeb / Cylch Gorchwyl y Cydbwyllgor Archifau Morgannwg ar gyfer Blwyddyn Gyngor 2017/18 pdf eicon PDF 2 MB

5.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

6.

Datganiadau o Fuddiant

7.

Cofnodion pdf eicon PDF 44 KB

8.

Adroddiad ar gyfer y cyfnod -1 Mawrth - 31 Mai, 2017 pdf eicon PDF 270 KB

9.

Sefyllfa Alldro Derfynol a Ffurflen Swyddfa Archwilio Cymru Ddrafft ar gyfer 2016/17 pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol pdf eicon PDF 23 KB