Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 14eg Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

13.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

14.

Datgan Buddiannau

15.

Cofnodion pdf eicon PDF 277 KB

16.

Adroddiad Lles Blynyddol 2020/21 - i ddilyn pdf eicon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Strategaeth y Gyllideb 2022/23 pdf eicon PDF 401 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Adroddiad Gohebiaeth pdf eicon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Eitemau Brys (os oes rhai)

20.

Dyddiad y cyfarfod nesaf