Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 9fed Mehefin, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 250 KB

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 203 KB

6.

Alldro 2020/2021- i ddilyn

7.

Swyddogaeth Gaffael Cyngor Sir Fynwy- i ddilyn

8.

Ail-Gaffael Fframwaith Adeiladu Priffyrdd a Sifil Cydweithredol De-ddwyrain Cymru- i ddilyn

9.

Adroddiad Blynyddol Craffu 2020/21 pdf eicon PDF 267 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhaglen Waith Pwyllgorau 2021/22 pdf eicon PDF 139 KB

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf