Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mawrth, 15fed Medi, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

74.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

75.

Datgan Buddiannau

76.

Cofnodion pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Strategaeth Ariannol - i ddilyn pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Adroddiad Lles Blynyddol 2019-20 - i ddilyn pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Cynllun Cydraddoldebau - i ddilyn pdf eicon PDF 296 KB

Dogfennau ychwanegol:

80.

Trefniadau Uwch Reolwyr - i ddilyn pdf eicon PDF 421 KB

Dogfennau ychwanegol:

81.

Adroddiad Blynyddol 2019/20 pdf eicon PDF 337 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 339 KB

Dogfennau ychwanegol:

83.

Eitemau Brys (os oes rhai)

84.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau