Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad
Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

4.

Rhaglen Darparu Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Darparu Uchelgais Prifddinas – Project Gweithio’n Well pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith Flynyddol 2019-20 pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Y Ffordd Ymlaen

11.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

12.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol: