Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 8fed Mai, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

80.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

81.

Datgan Buddiannau

82.

Cofnodion pdf eicon PDF 76 KB

83.

Caerdydd Ddwyieithog – i ddilyn pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

84.

Cyflawni Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Datblygu'r Strategaeth Eiddo pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

86.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 51 KB

87.

Eitemau Brys (os oes rhai)

88.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 12 Mehefin 2019