Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 10fed Ebrill, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

74.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

75.

Datgan Buddiannau

76.

Cofnodion pdf eicon PDF 66 KB

77.

Cyflawni y Rhaglen Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

78.

Adroddiad Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 8 Mai 2019