Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

65.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

66.

Datgan Buddiannau

67.

Cofnodion pdf eicon PDF 346 KB

68.

Strategaeth Ddigidol pdf eicon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Strategaeth Caffael pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Model Asesu Effaith Craffu pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

72.

Eitemau Brys (os oes rhai)

73.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 5 Mai 2020