Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 346 KB

4.35 pm
60 mins

4.

Strategaeth Ddigidol pdf eicon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.35 pm
55 mins

5.

Strategaeth Caffael pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.30 pm

6.

Model Asesu Effaith Craffu pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 174 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y Ffordd Ymlaen

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 5 Mai 2020