Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 15fed Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

48.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

49.

Datgan Buddiannau

50.

Cofnodion pdf eicon PDF 194 KB

51.

Absenoldeb Salwch pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

52.

Bil Llwyodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Cynllunio Corfforaethol 2020/23 ac Asesiad Perfformiad Canol y Flwyddyn pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

55.

Materion Brys (os o gwbl)

56.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 10.30am, 19 Chwefror 2020 pdf eicon PDF 251 KB

Dogfennau ychwanegol: