Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 15fed Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 194 KB

4.

Absenoldeb Salwch pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllunio Corfforaethol 2020/23 ac Asesiad Perfformiad Canol Blwyddyn - i ddilyn pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Y Ffordd Ymlaen

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 10.30 am, 19 Chwefror 2020