Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

40.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

41.

Datgan Buddiannau

42.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

43.

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru 2018-19 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

44.

Arweinyddiaeth Cwsmeriaid pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

45.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Eitemau Brys (os oes rhai)

47.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 16 Rhagfyr 2019 4.30pm