Agenda

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad
Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Brexit pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2020-21 pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitro’r Gyllideb – Mis 4 2019-20 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Y Ffordd Ymlaen

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

11.

Cyflwyniadau pdf eicon PDF 720 KB

Dogfennau ychwanegol: