Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Datgan Buddiannau

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

22.

Rhaglen Darparu Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Rhaglen Darparu Uchelgais Prifddinas – Project Gweithio’n Well pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Rhaglen Waith Flynyddol 2019-20 pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Eitemau Brys (os oes rhai)

28.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

29.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 70 KB

Dogfennau ychwanegol: