Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2019 4.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datganiadau o Fuddiant

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 81 KB

14.

Eitem wedi galw i mewn - Bws Caerdydd - Benthyciad ar gyfer prynu Cerbydau Trydan pdf eicon PDF 72 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Adroddiad Llesiant Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cynllun Llesiant Caerdydd 2018-2023 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Y Flaenraglen Waith

18.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 25 Medi 2019