Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

68.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

69.

Datgan Buddiannau

70.

Cofnodion pdf eicon PDF 98 KB

71.

Cyflawni y Rhaglen Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

72.

Eitemau Brys (os oes rhai)

73.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf