Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad
Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

68.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

69.

Datgan Buddiannau

70.

Cofnodion pdf eicon PDF 98 KB

71.

Cyflawni’r Rhaglen Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 68 KB

Dogfennau ychwanegol:

72.

Eitemau Brys (os oes rhai)

73.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf