Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

61.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

62.

Datganiadau o Fuddiant

63.

Cofnodion pdf eicon PDF 65 KB

64.

Cynllun Corfforaethol 2019-22 – Drafft terfynol pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Cynigion Cyllideb Drafft 2019-20 pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Eitemau Brys

67.

Dyddiad y cyfarfod nesaf