Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 12fed Rhagfyr, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

42.

Datgan Buddiannau

43.

Cofnodion pdf eicon PDF 70 KB

44.

Arweinyddiaeth Cwsmeriaid pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

45.

Cynigion Cyllideb 2019/20 ar gyfer Ymgynghoriad pdf eicon PDF 80 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Diweddariad ar yr Ystâd Buddsoddi Mewn Eiddo pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Y Ffordd Ymlaen

49.

Eitemau Brys

50.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 16 Ionawr 2018 am 5.00pm

51.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol: