Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 3ydd Hydref, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

24.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

25.

Datgan Buddiannau

26.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

27.

Adroddiad Gwella Blynyddol 2017-18 – Swyddfa Archwilio Cymru pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Adolygiad Trosolwg a Chraffu – Addas i’r Diben? pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Adroddiad Lles Cyngor Caerdydd 2017-18 pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

30.

Eitem(au) Brys (os oes rhai)

31.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 14 Ionawr 2018 am 4.30 pm

32.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol: