Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 11eg Gorffennaf, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Eitemau
Rhif Eitem

10.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

11.

Datgan Buddiannau

12.

Cofnodion pdf eicon PDF 74 KB

13.

Uchelgais Digidol Caerdydd - i ddilyn pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B: Capasiti a Llywodraethu - i ddilyn pdf eicon PDF 92 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Y ffordd ymlaen

16.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

17.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol: