Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 20fed Mehefin, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldenb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 77 KB

6.

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus - Trefniadau Llywodraethiant pdf eicon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Perfformiad Chwarter 4 a Chanlyniadau 2017-18 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol 2017/18 pdf eicon PDF 55 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

10.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol: