Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad - Dydd Mercher, 16eg Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 3 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datgan Buddiannau

33.

Brexit pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

34.

Ymgynghoriad ar Gyllideb 2020-21 pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

35.

Monitro’r Gyllideb – Mis 4 2019-20 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 58 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Eitemau Brys (os oes rhai)

39.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf