Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodaeth

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Craffu Cyn Penderfyniad: Cynllun Terfynol Astudiaeth Dichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau Trafnidiaeth Canol y Ddinas pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion Brys (os o gwbl)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.