Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mercher, 12fed Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodaeth

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Craffu Cyn Penderfynu: Cynllun Terfynol yr Astudiaeth Ddichonoldeb Ansawdd Aer - Achos Busnes Llawn a Gwelliannau i Drafnidiaeth Ganol y Ddinas pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau brys (os oes rhai)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf