Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

86.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

87.

Datgan Buddiannau

88.

Cofnodion pdf eicon PDF 62 KB

89.

Craffu Cyn Penderfyniad: Goleuadau Stryd LED ar y Rhwydwaith Priffyrdd Preswyl pdf eicon PDF 303 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd - Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth - 2019/20 pdf eicon PDF 657 KB

Dogfennau ychwanegol:

91.

Busnes y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - Cynllun Busnes Drafft 2019/20 pdf eicon PDF 483 KB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Adroddiad Blynyddol Drafft 2018/19 pdf eicon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

93.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Rhaglen Waith 2018/19 - Diweddariad ar Lafar

94.

Eitemau Brys (os oes rhai)

95.

Dyddiad y cyfarfod nesaf