Agenda

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 5ed Hydref, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

4.35 pm

3.

Pumed Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 459 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.05 pm

4.

Strategaeth a Chynllun Gweithredu Caerdydd Un Blaned pdf eicon PDF 501 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.50 pm

5.

Caffael Cynllun Clwb Car Cyhoeddus ar gyfer Caerdydd pdf eicon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm

6.

Busnes y Pwyllgor pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Y Ffordd Ymlaen

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf