Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 23ain Chwefror, 2021 4.30 pm

Lleoliad: MS TEAMS

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 220 KB

4.

Cynigion Drafft y Gyllideb 2021-22 – Trosolwg Corfforaethol

5.

Cynllun Corfforaethol Drafft 2021-2024 a Chynigion Cyllidebol Drafft 2021-2022 pdf eicon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Waith 2020-2021

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

9.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 374 KB

Dogfennau ychwanegol: