Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 3ydd Tachwedd, 2020 4.30 pm

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Datgan Buddiannau

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 214 KB

22.

Trawsnewid Casgliadau mewn Gwasanaethau Ailgylchu pdf eicon PDF 36 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Rheoli Ansawdd yr Aer yn Lleol - Adroddiad Cynnydd Ansawdd Aer Blynyddol pdf eicon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 745 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Cynllunio Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 303 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Eitemau Brys (os oes rhai)

27.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 2 Rhagfyr 2020

28.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 339 KB