Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 15fed Medi, 2020 4.30 pm

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 218 KB

4.

Cyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd - Diweddariad Covid - Rhaglen y Gwasanaeth a Chyfalaf pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Adroddiad Blynyddol Drafft 2018/19 pdf eicon PDF 271 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Eitemau Brys (os oes rhai)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

8.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 342 KB