Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Llun, 17eg Chwefror, 2020 2.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cynigion Drafft ar gyfer Cyllideb 2020/21 - Trosolwg Corfforaethol

4.

Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2020 i 2023 a Chynigion Drafft ar gyfer Cyllideb 2020/21 pdf eicon PDF 712 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Rhaglen Waith 2019/20 - Diweddariad ar Lafar

6.

Eitemau Brys (os oes rhai)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

8.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 433 KB

Dogfennau ychwanegol: