Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 223 KB

4.

Monitro Perfformiad Chwarterol - Chwarteri 1 a 2, 2019/20 pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad o’r enw ‘Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd’ gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol. pdf eicon PDF 354 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Nodyn Briffio i Aelodau: Tân gwyllt pdf eicon PDF 380 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Nodyn Briffio i Aelodau: Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd - Ystyried y Diwygiadau Arfaethedig a Gyflwynwyd yng Nghyfarfod y Cyngor ar 28 Tachwedd 2019 pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd - Rhaglen Waith 2019/20

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf