Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol
Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm
5 mins

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

4.35 pm
60 mins

4.

Y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd – Adroddiadau Perfformiad Chwarter 3 ac Alldro 2018/19 pdf eicon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.35 pm
40 mins

5.

Rhwydwaith Gwres Ardal Caerdydd – Diweddariad i Aelodau pdf eicon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.15 pm
20 mins

6.

Rhaglen Ailarwynebu Priffyrdd – Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 371 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.35 pm
20 mins

7.

Y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd

6.55 pm
5 mins

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

7.00 pm

9.

Y Ffordd Ymlaen

10.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

11.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 375 KB