Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

24.

Datgan Buddiannau

25.

Cofnodion pdf eicon PDF 85 KB

26.

Y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd – Adroddiadau Perfformiad Chwarter 3 ac Alldro 2018/19 pdf eicon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Rhwydwaith Gwres Ardal Caerdydd – Diweddariad i Aelodau pdf eicon PDF 362 KB

Dogfennau ychwanegol:

28.

Rhaglen Ailarwynebu Priffyrdd – Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 371 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd

30.

Eitemau Brys (os oes rhai)

31.

Y Ffordd Ymlaen

32.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf

33.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 375 KB