Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 2ail Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: MS TEAMS

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

10.

Datgan Buddiannau

11.

Ymateb y Cabinet - Adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o’r enw ‘Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd’ pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) - Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol pdf eicon PDF 873 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Contract a Phrydles ar gyfer Cynhyrchu Trydan Gwyrdd o Nwy Tirlenwi a Rheoli Nwy Tirlenwi yn Ffordd Lamby pdf eicon PDF 284 KB

14.

Disodli'r Fflyd Casglu Ailgylchu a Gwastraff pdf eicon PDF 283 KB

15.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Cynllunio Rhaglen Waith

16.

Eitemau Brys (os oes rhai)

17.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 11 Mai 2021

18.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 347 KB

Dogfennau ychwanegol: