Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 2ail Ebrill, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

77.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

78.

Datgan Buddiannau

79.

Rhaglen Ailosod Arwynebau Newydd ar Briffyrdd pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

80.

Fferm Solar Ffordd Lamby - y Cynnydd Diweddaraf pdf eicon PDF 608 KB

Dogfennau ychwanegol:

81.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd - Diweddariad ar lafar

82.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Rhaglen Waith 2018/19 - Diweddariad ar Lafar

83.

Eitemau Brys (os oes rhai)

84.

Dyddiad y cyfarfod nesaf