Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant - Dydd Llun, 14eg Mehefin, 2021 4.30 pm

Lleoliad: CYFARFOD O BELL

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 156 KB

3.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 216 KB

6.

Ceisiadau ar gyfer y Gronfa Codi’r Gwastad a'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol - i ddilyn pdf eicon PDF 511 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Camau Nesaf Canol y Ddinas - Stryd y Castell a Dwyrain Canol y Ddinas (Cam 1 + Camlas) - i ddilyn pdf eicon PDF 605 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol Craffu pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith 2021-2022 pdf eicon PDF 362 KB

10.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 316 KB

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf